royalteens:

i swear i’d dress better but i’m poor and fat

(Quelle: royalteens, via fukknroll)

303.402 Anmerkungen